Bestyrelsen

Bestyrelsen i Nanoq Media ser således ud:

Peter Frederik Lyberth, Formand
Orla Dalager, Næstformand
Nick Johansen, Sekretær
Jacob Olesen
Pollas Lyberth
Uju Petersen
Alex Nørskov
Arqaluk Brandt Johansen

Direktion:
Bjørn Holm (Direktør for Nanoq Media)