Bestyrelsen

Bestyrelsen i Nanoq Media ser således ud:

Peter Frederik Lyberth, Formand
Claus Nielsen, Næstformand
Nick Johansen, Sekretær
Esther Jensen
Bjørn Holm
Alex Nørskov
Christian Berg

Direktion:
Jacob Olesen (Direktør for Nanoq Media)