Bestyrelsen

Foreningen Nanoq Media afholdt generalforsamling lørdag den 29. april 2017.

Den nye bestyrelse i Nanoq Media ser således ud:

Peter Frederik Lyberth,  Formand
Claus Nielsen,  Næstformand
Nick Johansen,  Sekretær
Orla Dalager
Jørgen Chemnitz
Nina-Vivi Andersen
Irene Jeppson
Uju Petersen

Ane Lena Fussing Rosbach, 1. suppleant

Direktion:
Bjørn Holm (Direktør for Nuuk TV)