Bestyrelsen

Bestyrelsen i Nanoq Media ser således ud:

Peter Frederik Lyberth,  Formand
Claus Nielsen,  Næstformand
Nick Johansen,  Sekretær
Orla Dalager
Ane Lena Fussing Rosbach
Nina-Vivi Andersen
Irene Jeppson
Uju Petersen

Direktion:
Bjørn Holm (Direktør for Nuuk TV)