Handels- og abonnementsbetingelser

Foreningen Nanoq Media
GER nr. 13581797Definition
Abonnement:

Ved et abonnement forstås, at der er indgået en aftale med Foreningen Nanoq Media om levering af en TV pakke eller et internetprodukt.
Abonnementsafgift:

Abonnementsafgift er betaling for den valgte TV Pakke eller det valgte internetprodukt.
Abonnementsperiode:

Abonnementsperiode er den valgte periode, hvor betaling for TV pakken eller internetproduktet er dækkende (månedlig, kvartalvis eller årlig).
Medlemmer:

Medlemmer, som betaler medlemskontingent i Foreningen Nanoq Media
Signalområde:

Det område hvor Foreningen Nanoq Media kan levere TV- eller internetsignal.
Kortbetaling:

Betaling med kreditkort Dankort/Visa-Dankort/Mastercard. Der kan ikke betales med andre betalingskort.
Prisliste:

De til enhver tid gældende satser for TV pakker, internetprodukter, medlemskontingent, åbningsgebyr, TV kort mv.


Medlemskab
Som medlemmer kan optages myndige personer i Grønland som kan tegne en privat husstand, arbejdspladser, kollegier, institutioner og lignende.

Foreningen forbeholder sig ret til at afvise bestillinger på baggrund af manglende geografisk dækning eller tekniske forhold for signalerne.

Abonnementer hos Foreningen tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges.

Ønskes et abonnement ændret, kan dette ske på Nanoq Medias hjemmeside

via selvbetjeningen, via mail eller telefon, eller på Nanoq Medias kontor.Aftaleindgåelse og kvittering
Medlemskab af Foreningen Nanoq Media betales månedligt sammen med TV abonnementet og/eller internet abonnementet.

Abonnementsafgiften opkræves fra oprettelsestidspunktet, og opkrævningen sker

Månedlig, kvartalsvis eller årligt forud afhængig af det valgte abonnement.Behandling af persondata
Når du tegner et abonnement hos foreningen, registrerer vi de oplysninger du afgiver, men foreningen har ikke adgang til og gemmer ikke kreditkortoplysninger.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, hvortil oplysningerne er indsamlet. Oplysningerne bruges derudover internt i det omfang du har givet accept hertil.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, bedes du rette henvendelse til Nanoq Medias administration. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse i henhold til reglerne i persondatalovenAutomatisk Kreditkortbetaling
Du kan tilmelde dig automatisk kreditkortbetaling med Dankort/Visa-Dankort i forbindelse med tegning af dit abonnement. Når pengene er trukket, modtager du også en kvittering på e-mail eller SMS. Foreningen trækker automatisk abonnementsbeløbet ved abonnementsperiodens begyndelse fra den konto, dit kreditkort er tilknyttet.

Beløbet der trækkes vil derfor, være et fast beløb i henhold til dit abonnement.

Har du fået nyt betalingskort eller ønsker at ændre det tilknyttede betalingskort, kan du gøre dette på foreningens selvbetjeningsportal.

Ønsker du at gøre indsigelse mod, eller at afvise, en fremtidig betaling, skal du kontakte foreningen. Gør du indsigelse senest to hverdage før betaling finder sted, kan vi nå at sætte opkrævningen af regningen i bero, indtil der er taget stilling til din indsigelse.

Dine kortoplysninger gemmes ikke af foreningen men udelukkende hos den danske

betalingsformidler Epay Payment Solutions (Epay), og kun så længe du er tilmeldt automatisk kreditkortbetaling. Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret). Uvedkommende har således ingen mulighed for at få adgang til dine betalingsinformationer, når de sendes fra din computer til Epay ved tilmelding.

Epays betalingsgateway er overfor foreningen oplyst til at være fuldt PCI-certificeret og hosted i et sikkert miljø, der garanterer optimal sikkerhed og beskyttelse mod tab af kortholderens personlige data.Opsigelse eller flytning
Abonnementet kan opsiges ved kontakt til Nanoq Media.

I tilfælde af misligholdelse af abonnementsbetalinger foreningen berettiget til at

opsige/ophæve abonnementet efter gældende regler.

Ved fraflytning kan et abonnement flyttes med til en anden adresse i foreningens signaletablerede område.Fortrydelsesret
Nanog Media følger gældende lovgivning samt Forbruger- og Konkurrencestyrelsens anbefalinger.Vedtægter og priser
Vi henviser i øvrigt til forenings vedtægter og gældende prisliste: www.nanoqmedia.gl

Jens Kreutzmannip Aqqutaa 6
3900 Nuuk

+299 32 19 11 • kundeservice@nanoqmedia.gl

Åbningstider
Mandag 10 -15. Tirsdag - fredag 9 -15
Lukket i weekenden.

Kontakt