VIAPLAY ILAASORTANUT VIASAT TV-PAKKE-LINNUT

Viasat tv-pakke-qaruit viaplay.dk-mut attaveqalissaatit

  • Isiginnaagassiat nangeqattaartut nuannerineqarluartut aasinnaavatit, aammattaaq: meeqqanut isiginnaagassiat, qallunaatut quujasaarinerit, timersortut film-erparujussuillu
  • Computer-ikkut isiginnaarsinnaavatit, tablet-ikkut, mobil-ikkulluunniit qanoq ilinikkulluunniit sumiikkaluaruilluunniit
  • Nangeqattaartuttaaq takuteqqaarneqartussat, tv-kkut takutinneqannginneranni sap.akunn. sioqqullugu isiginnaarsinnaavatit
  • Nutaatullu aamma isiginnaakat unitsikkallarsinnaavat kingusinnerusukkullu aallarteqqillugu aamma mobil-ikkut computer-ikkulluunniit nangeqqissinnaalugu

SMART PHONES

Viaplay-imiittut iPhone-kkut Android-ikkullu isiginnaarneqarsinnaapput, nuannisarusukkaanni

Soorlu aamma bus-inik utaqqitillutit Paradise Hotel, imal. Champions League finale-p naalernera isiginnaarsinnaavatit.

TABLET

Soorunalimi Viaplay iPad atorlugu isiginnaarsinnavat, misigisaqarluarlutillu, siniffinninngaanniillu film-erujoorsinnaallutit.

Aamma Airplay aqqutigalugu angerlarsimaffinni isiginnaarummut allamut streame-isinnaavutit

SMART-TV

Smart-TV Internettet-imut attavilerlugu tv-kanal-it pitsaanerpaat isiginnaarsinnaavatit, app -it aamma ikkunneqarsinnaapput, sorpassuarnillu isiginnaagassianik nuannisarsinnaalerlutit.

Viaplay-imut attaveqaruit isiginnaagassianik pitsaanerpaanik isiginnaagaqarsinnaavutit, soorlu timersortunik toqqaannartunik, aammattaaq film-erparparujussuarnik toqqaaginnarsinnaallutit

SPIL-ERUTIT

Maannakkut aamma Viaplay isiginnaarsinnaalerpat PS3™-ikkut imal. Xbox 360-ikkut. Internettet-imut PS3™ imal. Xbox 360 attavilerukku, pisariitsunnguamik Viaplay-kkut pitsaanerpaanik isiginnaagaqarsinnaavutit

Spil-erutit atorlugu Viaplay- ikkut isiginnaagassarpassuit pissarsiarisinnaavatit, takutinneqaqqaartussat ilanngullugit, film-it timersortullu toqqaannartut pitsaanerpaat..

Viaplay konto-p ikkunnissaanut ikiorneqarusuppit, Viasat TV-pakke-mut ilaasumut?

Viaplay Konto-mut attaveqalerniaruit Nanoq Media-mut ilaasortaanermut nr.-mut atussavat, taannalu takusinnaavat pbs-ikkut akiliigaangavit allagartami, imal. mit.nanoqmedia.gl -ikkut.