Tuttut pillugit ernumapput 23. January 2012

Nuup kangerluata iluani aatsitassamik piiaaffiliortoqarpat tuttunut qanoq sunniuteqassanersoq pillugu inuutissarsiutigalugu piniartut Pinngortitaleriffillu ernumapput.


Kommentarer


Flere videoer