Rubinit akuitsut Canadamiipput 20. September 2016

True North Gems Greenlandimik pilersitsisut akiliisinnaajunnaartullu rubinerpassuarnik nunatsinniit annissuisimapput. Ilaatigummi rubinit silineqareersut kiilut pingasut matumani pineqarlutik.


Kommentarer


Flere videoer