Tilluunnermik unammersuarnermi peqataalerput 22. March 2012

Fight Club Nanumi tilluuttartut marluk, Ikitannguaq Jensen aamma Angulluk Thomassen, europami tilluunnermik unammersuarnermut Hvidovre Bokse Cup-imut peqataajartorlutik ullumi aallarput.


Kommentarer


Flere videoer