Tillinniaqattaarnerit 12. December 2011

Pisiniarfinni sapaatip akunnerata siuliani 14-eriarluni tillittoqarpoq allanillu sisamanik tillinniartoqarluni.


Kommentarer

Comments are closed.


Flere videoer