Ilaasortassarsiortut 16. January 2015

Tappiitsut isigiarsuttullu peqatigiiffiata ataasinngorpat tappiitsunut isigiarsuttunullu atukkat atugassarititaasullu pillugit soqutiginnittunut paasititsissutiginiarpaa.


Kommentarer


Flere videoer