Takornariartaatit ikinnerusut 1. June 2012

Umiarsuit takornariartaatit maannamut 27-ugallartut nunatsinni illoqarfinnut tulakkumaarlutik nalunaarsimapput. Siornamut sanilliukkaanni tulattussat arfinilinnik ikinnerupput.


Kommentarer


Flere videoer