Sapaatip akunnera ernguffiusoq 2. May 2011

Nuummi politiit nalunaarutigaat sapaatip akunnerata naanera aningaasarsisimaartunit sunnigaasimasoq.


Kommentarer


Flere videoer