Sandy nunatsinnut anngutissagatippaat 31. October 2012

Kiattup anorersua, Sandy, USA-mi ippassaq uivertitseqisoq nunatta tungaanut illuariartorpoq.
Tamaangalu anngutissappat kiannerulissaaq siallerlunilu.
TV-mi silasiortut oqarnerat tunngavigalugu sapaatip akunnerata naanerani tullermi tallimat angullugit kiassaaq siallerlunilu.

Tags:


Kommentarer


Flere videoer