Sandy nunatsinnut anngutissagatippaat 31. October 2012

Kiattup anorersua, Sandy, USA-mi ippassaq uivertitseqisoq nunatta tungaanut illuariartorpoq.
Tamaangalu anngutissappat kiannerulissaaq siallerlunilu.
TV-mi silasiortut oqarnerat tunngavigalugu sapaatip akunnerata naanerani tullermi tallimat angullugit kiassaaq siallerlunilu.


Kommentarer

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Flere videoer