Sanami sulisut ernumapput 28. March 2012

Peqqissaavimmi aqutsisut taarserneqarnerat sulisut akornanni eqqissiviilliortitsivoq.


Kommentarer


Flere videoer