Inuusuttut aningaasannattut 2. November 2012

Kalaallit Røde Korsiat sapaatip akunnera kingullermi koruuninik millioninik tallimanik tunisippoq. Inuusuttunut nuna tamakkerlugu immikkoortortaqarfiliornissamut aningaasat atorneqassapput.
Willumfonden aningaasarpassuarnik tunisisuuvoq taakkualu Røde Korsip Danmarkimi inuusuttunut suliniaqatigiiffiat suleqatigalugu atorneqartussaallutik.
Aningaasat meeqqanut inuusuttunullu ajornartorsiortunut atorneqarnissaat eqqarsaataavoq.


Kommentarer


Flere videoer