Allakkat akitsorput 12. January 2016

Allakkat ullumikkut akisunerulerput. Allanneq maanna minnerpaamik 12 koruuneqalerpoq. Allakkallu nunatta iluani nassiussat akisunerulerput.


Kommentarer


Flere videoer