Politiinut nalunaarit 3. November 2015

App-i politi.dk-mi aaneqarsinnaasoq atorlugu kinaanerit taanngikkaluarlugu politiinut nalunaaruteqarsinnaalerputit. Assersuutigalugu sikkilit tammarsimasut app-i atorlugu ujartissinnaavatit.


Kommentarer


Flere videoer