1799 meteri Nuummut pitsaanerussaaq 17. August 2015

Mittarfiup Naalakkersuisut siunniussaattut 1199 meterimit takinerunissaa Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigineruaa.


Kommentarer


Flere videoer