Kunngikkormiut illoqarfitsinnut tikeraarnerat 1. August 2011

Sapaatip akunnerata siuliani Kunngikkormiut illoqarfitsinnut tikeraarmata takusimajunnarsivatit.
18:45’p ilaatigut Hans Egede’p illuata iggaviani


Kommentarer


Flere videoer