”Kommuniuna isumakuloqqajaasoq” 8. May 2012

Kommuni Illoqqortoormiut pillugu misissuitsigami illoqarfimmi pissutsit nikallunganartunngortippai.
Isumakuloqqajaavallaartoq Illoqqortoormiuni borgmesteriusimasoq isumaqarpoq.


Kommentarer


Flere videoer