Jørgen Fleischer pingasunngorpat ilisaassaaq 2. July 2012

Jørgen Fleischer Hans Egedep Oqaluffianit pingasunngorpat ilisaassaaq.


Kommentarer

Comments are closed.


Flere videoer