Isukasia pillugu tusarniaaneq 20. January 2012

London Mining akuersissutinik piguni martsi ingerlatilerpat Isukasiani sulilluni aallartissaaq. Pimoorussaanngitsumik tuaviuussamillu tusarniaasoqartoq ICC isumaqarpoq.


Kommentarer


Flere videoer