Ilinniartut akissutisipput 28. August 2012

Sapaatit akunnerini kingullerni marlussunni 18:45-mi ilinnialerniarlutik inissaaleqisut oqaluttuarisarpavut. Ullumikku ilinniartut inissarsisinnaanerminnik taamaalillutillu ilinniakkamik ukioq manna aallartitsisinnaanerminnik akissutisipput.


Kommentarer


Flere videoer