Akunnittarfinni unnuisut ikinnerupput 1. June 2011

Kalaallit Nunaanni akunnittarfinni unnuisut siorna ikileriarput. Maani kommunitsinni unnuisut 2,6 procentimik ikileriarput. 2010-mi unnuinerit 56.560-it tunisaapput


Kommentarer


Flere videoer