Eurosport Europami kanalit timersornermik aallakaatitsisartut sallersaraat timersuutillu assigiinngiiaartut pillugit aallakaatitsisarluni nunarsuarmilu nuannarineqarnerpaanik tamakkiisumik aallakaatitsisarluni.