Strømafbrydelse skyldes overbelastning 2. januar 2012

Transformerstationen i Qinngorput blev overbelastet af kulden og madlavningen nytårsaften, forklarer Nukissiorfiit.


Kommentarer


Flere videoer