Støv fra jernmine kan være giftigt 28. september 2012

Støvudledninger fra jernmineprojektet vil nogle steder overskride de fastsatte grænseværdier, ifølge London Minings egen miljøvurderingsrapport.


Kommentarer

Der er lukket for kommentarer.


Flere videoer