Støv fra jernmine kan være giftigt 28. september 2012

Støvudledninger fra jernmineprojektet vil nogle steder overskride de fastsatte grænseværdier, ifølge London Minings egen miljøvurderingsrapport.


Kommentarer


Flere videoer