SAR-aftale på plads 18. december 2012

Nu har Airgreenland og den danske stat underskrevet en aftale omkring SAR-beredskab.


Kommentarer


Flere videoer