Ringe legepladser i daginstitutioner 1. juni 2011

Daginstitutioners legepladser er utilstrækkelige. Forældre klager over splinter og uegnede legepladser, mens en anden klager over at institutionen ikke har en legeplads.


Kommentarer


Flere videoer