Oprydning i Tasiilaq 15. september 2016

Kommuneqarfik Sermersooq har nu rettet fokus mod plejefamilier i Tasiilaq. Børnetalsmandens rapport efter et tilsynsbesøg i Tasiilaq viste blandt andet, at børn er blevet anbragt hos familier, der har dom for seksuelle krænkelser. Men nu er forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq ved at rydde op.


Kommentarer


Flere videoer