Penge kommer for sent 20. april 2012

”Gør Maj Sund” har fået bevilliget 150.000 kroner fra Kommuneqafik Sermersooq. Pengene kommer bare for sent.


Kommentarer


Flere videoer