Omstrukturering på ny 16. februar 2012

Omstrukturering af daginstitutionsområderne er atter taget op igen.
Omstrukturering der fik store protester fra blandt andre forældre og institutionsledere blev sat i bero i oktober sidste år.


Kommentarer


Flere videoer