Omstrukturering om igen 2. juli 2012

Kommunen prøver igen at tage fat om omstrukturering af daginstitutionerne. Denne her gang skal alle berørte blive hørt og medinddraget i arbejdet, der startes i august.


Kommentarer


Flere videoer