Omstruktuering sat i bero 12. oktober 2011

Efter store protester fra forældre, institutionsledere og pædagogernes fagforening, har borgmesteren nu valgt at sætte omstruktueringen af daginstitutionsområdet i bero.


Kommentarer


Flere videoer