Omsorgssvigtede børn bliver oftere kriminelle 24. august 2017

Al omsorgssvigt her i landet bør aftabuiseres i langt højere grad. For alle børn er værdifulde for det fremtidige samfund når de vokser op. Men stærkt omsorgssvigtede børn risikerer også at begå hårdt kriminalitet når de vokser op.


Kommentarer


Flere videoer