Norske standarter? 11. maj 2011

Lever efterforskning efter olie i grønland virkelig op til de skrappeste krav i verden. Det er der nu flere der sætter spørgsmåltegn ved.


Kommentarer


Flere videoer