Farlig affald 8. juli 2013

Når én batteri bliver til flere, kan det gå hen og forurene miljøet. Og det vil kommunen gerne formindske.


Kommentarer


Flere videoer