Vi udrydder lomvien 8. marts 2017

Grønlands egen ynglebestand af lomvier er truet for udryddelse, fordi selvstyret indførte forårsjagten i januar. 14 lomviekolonier i Uummannaq og Upernavik er enten udryddelsestruede eller er i kritisk tilbagegang.


Kommentarer


Flere videoer