Saneringsmodne blokke istandsættes 28. juli 2015

Selvstyret har planer om en nødtørftig istandsættelse af de saneringsmodne lejligheder i blokkene 1 til 10 i Narsarsuaq og Qapiarfiusaaq, efterhånden som de skifter lejere eller lejerne kan flytte midlertidigt.


Kommentarer


Flere videoer