Kujallerpaat blok A-L skal erstattes 23. august 2012

Ældre kollegiebygninger med skimmelsvamp skal rives ned og erstattes af mere tidssvarende kollegiebyggeri.


Kommentarer


Flere videoer