Hånd om svigt 4. januar 2017

Flere anbringes også udenfor hjemmet i Kommune Kujalleq. Det er ni flere børn i løbet af 2016. Det hænger til dels sammen med, at mange familier blev smidt ud af deres boliger i 16.


Kommentarer


Flere videoer