Konsulenter modsiger sig selv 26. september 2012

Under det tredje borgermøde om London Minings jernmineprojekt, præsenterede selskabets konsulenter fra Orbicon miljøvurderingsrapporten. Men undervejs dukkede flere konflikter op, og en ekspert vurderer, at informationen er forsimplet og nogle gange direkte forkert.

Referat fra borgermøderne skal lægges ud på høringsportalen på nanoq.gl, men hverken referatet eller svarene på en lang række spørgsmål fra borgerne fra mødet den 7. september er endnu offentliggjort.


Kommentarer


Flere videoer