IA vil skærpe reglerne 1. februar 2012

IA vil have skærpet reglerne for hvornår man må ansætte udefrakommende arbejdskraft, for at give fastboende bedre muligheder at få arbejde, skriver KNR.gl på deres hjemmeside.


Kommentarer


Flere videoer