IA åbner for Uran-udvinding 19. juni 2012

Koalitionens nultolerance overfor uranudvinding har været fastlagt siden Qoornoq-aftalen, men nu åbner IA-toppen op for et muligt kursskifte.


Kommentarer


Flere videoer