Erhvervsråd 20. januar 2012

Kommuneqarfik Sermersooqs Erhvervsudviklingsafdeling får nyt ejerskab og nyt navn – Sermersooq Erhversråd.


Kommentarer


Flere videoer