Børn- og ungehuset åbnes 11. august 2011

I morgen fredag åbnes det nye landsdækkende center for seksuelt misbrugte børn og unge.
I koalitionsaftale for 2009-2013 er det fastlagt, at realisere en langsigtet strategi på børne- og ungeområdet.


Kommentarer


Flere videoer