Kursus for blinde og svagtsynede 27. februar 2013

For første gang bliver der holdt et kursus for blinde eller meget svagtsynede og deres støttepersoner.

Tags: ,


Kommentarer


Flere videoer