Behov for større lokaler 12. september 2011

Der er stor interesse i at uddanne sig inden for kontor og handel. Problemet er blot at der er store lokalemæssige udfordringer samt mangel på kollegiepladser.


Kommentarer


Flere videoer