Uoverensstemmelse i antal af lomvier 21. januar 2014

Jagtbetjent Per Nukaaraq Hansen har undersøgt forholdet mellem salg af lomvier på brættet og fangstrapporteringerne. Han er kommet frem til at der fanges flere lomvier end det antal man må fange.

Tags: ,


Kommentarer


Flere videoer