Borgmesteren og folkeskolen 20. marts 2017

Der må en strammere styring af folkeskolen, anført af borgmesteren selv, der må træde i karakter. Det er budskabet fra kandidat Tina Naamansen fra Demokraterne. Hun mener ikke, at vi stiltiende kan acceptere at over 70 procent af afgangseleverne ikke kan bruge deres afgangsprøve, fordi de dumper i et eller flere fag.


Kommentarer


Flere videoer