Hele udsendelsen 20. marts 2017

Der må en strammere styring af folkeskolen

Skolen i Tasiilaq opretter sorggrupper for børn som er ramt af tab og sorg.

Det er ikke nok, at stille en døgnbemandet telefon til rådighed for selvmordstruede.


Kommentarer


Flere videoer